NOVI GLAS

“Osnovni cilj razdvajanje rada od nerada” – Kolegijum direktora ERS otkazao Kolektivni ugovor za zaposlene, a evo šta slijedi

Na Kolegiju direktora Matičnog holdinga “Elektroprivreda RS” donesena je odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u ovoj najvećoj javnoj kompaniji Srpske.

Imajući u vidu odredbe Zakona o električnoj energiji i akte Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, koje definišu da je djelatnost distribucije strogo regulisana djelatnost, te da elektrodistributivna preduzeća u sistemu Holdinga imaju obavezu da svoje poslovanje prilagođavaju regulatorno odobrenim okvirima, donesen je jednoglasan zaključak o potrebi odvojenog kolektivnog pregovaranja – navedeno je u saopštenju ERS.

Slijedom navedenog, a na osnovu zaprimljenih odluka i podnesaka od strane distributivnih preduzeća, kojim su isti istakli neophodnost odvojenog kolektivnog pregovaranja sa sindikalnim organizacijama u svojim preduzećima, i povlačenja saglasnosti i ovlaštenja da se u njihovo ime pregovara, donesena je odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u MH “Elektroprivreda Republike Srpske”.

U skladu sa odredbama Zakona o radu, odredbe Kolektivnog ugovora važe najviše 60 dana od dana podnošenja otkaza Kolektivnog ugovora, a u roku od 15 dana, poslodavci u sistemu MH „ERS“ imaju zakonsku obavezu da otpočnu pregovaranje sa sindikalnim organizacijama u svojim preduzećima, a sve s ciljem zaključenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Intencija je da se, s obzirom na elektroprivredne djelatnosti, odvojeno posmatraju elektrodistributivna preduzeća, proizvodna preduzeća i Matično preduzeće koje se bavi trgovinom i snabdijevanjem električnom energijom.

S tim u vezi Poslodavac MH „ERS“ MP a.d. Trebinje je uputio poziv za pregovore sa Sidnikalnom organizacijom Matičnog preduzeća za srijedu (15. novembra 2023. godine).

– U procesu odvojenog kolektivnog pregovaranja je bitno sagledati sva primanja zaposlenih, sa osnovnim ciljem razdvajanja rada od nerada, i pokušati iznaći mogućnosti za veća primanja radnika u proizvodnim preduzećima – poručuju iz ERS.

 

 

(srspkainfo)

Bijeljina

POSTANIMO PRIJATELJI

Bijeljina

Dokumentarni film : “First cities in history”

POSTANIMO PRIJATELJI

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .