NOVI GLAS

Semberske priče – Epska bitka u ravnici: Kako je Semberija izgledala prije 2000 godina?

Kada se govori o prošlosti ovog kraja, većina obično ne ide dalje od Austrougara. Malo je priča o Semberiji i iz doba Otomanske imperije, a znate li možda šta se dešavalo u Semberiji prije dvije hiljade godina? NoviGlas vam donosi sembersku priču staru dva milenijuma.

Na prostoru današnje Semberije, ako je vjerovati dvorskim istoričarima Vizantije od prije 1000 godina, oko “godine nulte” živjela je grupa Ilira. Oni su mirno živjeli na ovom prostoru sve dok ih iz Semberije nije izbrisala nova velesila – Rimska Imperija u svom širenju na istok. Najmoćnija sila koju je svijet do tada vidio, na samom vrhuncu svoje moći, stigla je u ove krajeve negdje oko “godine nulte”.

Marširala, marširala Avgustova garda

Nezaustavljiva rimska vojna mašinerija lako je porazila sve što joj se našlo na putu do rijeke Save, pa se ulogorila na njenoj obali. Pregrupisala se i pripremala za odlučan napad na drugu stranu rijeke.

S druge strane Save živjeli su Iliri, koji su vijekovima uspjeli da ostanu na balkanskom poluostrvu baveći se, prije svega, trgovinom.

Šta sad?

Kada su čuli za nadolazeću prijetnju, među Ilirima iz Semberije nastalo je koškanje, svađa i prepirka – razjedinjenost u pogledu onoga šta treba da se radi.

Jedni su predlagali zbjeg, prvo prema Majevici, pa, ako je potrebno, i dalje, prema Jadranu.

Drugi su smatrali da moraju pružiti otpor stranom osvajaču, pa makar i izginuli do posljednjeg. Na kraju, ostali su u raskoraku – polovina je ostala da dočeka neprijatelja i bori se, a polovina se dala u bijeg.  

Ni jedni ni drugi nisu imali mnogo sreće. Grupa Ilira koja je ostala na svojoj zemlji s namjerom da pruži otpor, završila je tragično – pogibijom, ropstvom, a oni sretniji – prisilnom mobilizacijom.

Drugoj grupi Ilira iz Semberije Majevica nije bila dovoljna zaštita. Protjerivani su dalje na jug, a za njima se gubio i trag njihovog postojanja.

Brojne grupe drugih Ilira takođe su bježale pred rimskom vojskom, pa su se udruživali i nastavljali dalje, tražeći što nepristupačnije područje koje bi ih zaštitilo.

Kažu da je jedna grupa njih uspjela svoje utočište da nađe tek u visinama Prokletija.

Epilog

Iza njih nije ostao ni trag. Nova civilizacija je napravila zemlju po svojoj mjeri, izdižući je na civilizacijskoj ljestvici stepen više.

Nakon ovog događaja, na području Semberije je nastala nova era, koja će trajati vijekovima.

Semberija je Rimljanima služila kao bogata žitnica, odakle su ubirani plodovi. Nisu je birali kao mjesto za život. U nekoliko semberskih sela ostala su rimska skladišta, a na više lokacija pronađeni su novčići iz rimskog perioda.

 

 

 

Mladen Trbić

POSTANIMO PRIJATELJI