NOVI GLAS

Bijeljina – Petrović podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih službenika u JP “Vode” Bijeljina!

Gradonačelnik Bijeljine LJubiša Petrović podnio je krivičnu prijavu protiv odgovornih službenih lica u Javnom preduzeću „Vode“ Bijeljina, zbog postojanja osnova sumnje da su zbog određenih radnji u ovom preduzeću ostvareni elementi krivičnog djela – zaključenje štetnog ugovora, zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja i nesavjestan rad u službi. Petrović je podnio i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih u ovom preduzeću zbog kršenja Zakona o javnim nabavkama.

„Javno preduzeće Vode Bijeljina je dopisom tražilo da Grad pomogne u prevazilaženju situacije u vezi sa pravosnažnom presudom Okružnog privrednog suda u Bijeljini, kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužilaca „Mont–gradnja“ i „ Dejo-kop“, te je ovo preduzeće obavezno da se na ime naknade štete tužiocima isplati novčani iznos od skoro 136.000 KM. Ovaj postupak se vodio tokom 2018. i 2019. godine i sada, kada je došlo do sudskog epiloga, imamo zahtjev da Gradska uprava pomogne u ovoj situaciji“, pojasnio je gradonačelnik i dodao da osjeća obavezu prema javnosti i kaže ko je šta radio u konkretnom slučaju i kako je namještao tendere.

„Iz priložene dokumentacije uz dopis jasno proizilazi da Javno preduzeće „Vode“ nije navelo sve pravno relevantne činjenice u vezi sa postupkom javne nabavke i postupkom koji se vodio na sudu, te su prećutali činjenicu da su u ovoj javnoj nabavci dodijelili ugovor firmi koja nije ispunjavala uslove propisane tenderskom dokumentacijom, a da su svjesno diskvalifikovali firmu koja je ispunjavala uslove i bila jedina kvalifikovana za taj posao, te da su ugovor zaključili suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama“, ukazao je Petrović.

„Svemu ovome prethodilo je ukazivanje Kancelarije za razmatranje žalbi iz Banjaluke da se ne daje tender firmi koja ne ispunjava uslove. Neka se sada nadležne institucije bave ovim dijelom posla, ali mora da se zna ko je trošio narodni novac i ko je namještao kome tendere“, poručio je gradonačelnik Bijeljine.

Gradonačelnik Petrović je na današnjoj konferenciji za medije saopštio i da je na sjednici Skupštine akcionara u A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina donesena odluka da eksterna revizija izvrši sagledavanje ekonomskih tokova i poslovanja ovog javnog preduzeća.

„Na osnovu dokumentacije koju smo početkom godine dobili na naš zahtjev, nije bilo moguće u potpunosti utvrditi sve pojedinosti u ‘Vodovodu i kanalizaciji’ i zato smo tražili više podataka. Da li su ovi podaci skrivani namjerno, utvrdiće revizija. Jasno je uočljivo nezadovoljstvo radnika zbog neredovnih i niskih plata. Nezadovoljni su i građani zbog cijene vode koja je među najvišim u regionu, a niko ne preuzima odgovornost zbog ovog stanja. Zato će eksterna revizija da utvrdi stanje, a krajnji cilj je da važno javno preduzeće uvedemo u mirnije i stabilnije radne i finansijske tokove“, jasan je gradonačelnik Petrović.

Na današnjoj konferenciji za medije, Petrović je govorio i o stanju u A.D. „Komunalac“, ali i o stanju pojedinih komunalnih usluga u gradu.

„U ‘Komunalcu’ moramo sagledati stanje od početka. U radu prethodnog rukovodstva i prethodnog Nadzornog odbora utvrđen je niz nepravilnosti i nezakonitosti, koje su bile u suprotnosti čak i sa insistiranjem prethodnog gradonačelnika da ne smije biti zapošljavanja novih radnika van okvira sistematizacije. Bivši Nadzorni odbor nije preduzeo aktivnosti ni povodom isteka mandatnog perioda od 60 dana za vršioce dužnosti direktora i izvršnog direktora za proizvodno-tehničke poslove“, podsjetio je Gradonačelnik Bijeljine

On je ocijenio da je, zbog ovakvog neodgovornog i neprofesionalnog odnosa, „Komunalac“ došao u situaciju da, posle dugogodišnjeg uzastopnog dobijanja ugovora na tenderima koje je raspisivala Gradska uprava, ove godine pošalju nepotpunu dokumentaciju, zbog čega je tenderska komisija utvrdila da ovo preduzeće nije kompetentno za održavanje zelenih površina.

„Dakle, problem izazivaju pojedinci u ‘Komunalcu’, a ne gradonačelnik ili resorno odjeljenje Gradske uprave. Ovakvo djelovanje ima za cilj izazivanje nezadovoljstva građana protiv Gradonačelnika, ali ta vremena su prošla. U A.D. ‘Komunalac’ imenovani su novi vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora i novi vršioci dužnosti na čelu preduzeća. Oni imaju rok od 60 dana da pokažu sposobonost, stručnost i odgovornost prema građanima i obavezu da u svom domenu unaprijede komunalne usluge“

 

 

NoviGlas

Bijeljina

POSTANIMO PRIJATELJI

Bijeljina

Dokumentarni film : “First cities in history”

POSTANIMO PRIJATELJI

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .