Pored brojnih pozitivnih efekata koje su izrodile, društvene mreže sa sobom nose i one rizične faktore poput zavisnosti. Da li ste zavisni od društvenih mreža?

Kako Mark D. Griffiths, doktor nauka i profesor bihejvioralne zavisnosti na Nottingham Trent Univerzitetu u Britaniji, navodi, po određeni broj ljudi one imaju štetan uticaj na različite životne segmente (poput realnih životnih odnosa, uspjeha u školi).
Zajedno sa kolegom, Mark je prošle godine diskutovao o istraživanju koje je pokazalo vezu između upotrebe društvenih mreža i psiholoških problema – anksioznosti, depresije, usamljenosti, smanjene pažnje usled hiperaktivnog poremećaja, itd.
Upravo laka dostupnost putem mobilnih telefona povećava naviku konstantnog provjeravanja mreža. Ovo često prizilazi iz onog što je poznato kao “strah od propuštanja događaja”, navodi on.

“Dobra vijest je da je samo mali broj ljudi zaista navučen na društvene mreže. Ipak, mnogi ljudi ih upotrebljavaju svakodnevno i uobičajeno i može da se proširi na druge sfere njihovih života i bude opasno, poput provjeravanja u toku vožnje”, rekao je Mark.

On navodi i da ukoliko želite da provjerite da li ste u riziku od zavisnosti, date odgovore na ovih 6 pitanja:

  1. Da li provodite dosta vremena misleći o društvenim mrežama ili planiranju upotrebe društvenih mreža?
  2. Da li osjećate potrebu da koristite društvene mreže sve više i više?
  3. Da li koristite društvene mreže kako biste zaboravili privatne probleme?
  4. Da li vam se pokušaji smanjenja upotrebe društvenih mreža završavaju neuspiješno?
  5. Da li postajete uznemireni ukoliko ne možete da koristite društvene mreže?
  6. Da li koristite društvene mreže toliko da negativno utiče na vaš posao ili školu/fakultet?

Ako ste na neka od pitanja odgovorili sa “da”, onda ste korisnik po navici, a ukoliko su odgovori pozitivni, onda je sasvim vjerovatno da razvijate zavisnost od društvenih mreža.

Međutim, nije sve tako crno. Potoji i nekoliko savjeta za “digitalni detoks” koji vam mogu pomoći smanjenju provedenog vremena na društvenim mrežama. Neke od njih jeste isključivanje zvuka notifikacija ili ograničenje provjere telefona na svakih 30 minuta ili sat vremena.

 

(noizz)