NOVI GLAS

Bijeljina – Kako izgleda život i rad u bijeljinskoj “Prokletoj avliji”

Kazneno – popravni zavod Bijeljina jedna je od šest kazneno – popravnih ustanova u Republici Srpskoj. Prema stepenu obezbjeđenja, KPZ je ustanova zatvorenog tipa u kojoj kaznu zatvora izdržavaju zatvorenici muškog pola koji su pravosnažno osuđeni na kaznu zatvora do tri godine, a koji imaju prebivalište na području Bijeljine, opštine Ugljevik, Lopare, Zvornik, Osmaci, Bratunac i Srebrenica.

Milenko Gajić, direktor Kazneno – popravnog zavoda Bijeljina podsjeća da u okviru ovog KPZ-a Bijeljina postoje pritvorska jedinica i zatvoreni dio, te dva poluotvorena odjeljenja, POO ,,Golo brdo” i POO ,,Amajlije”.

“Izvršenje kazne zatvora organizovano je u skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija RS, a sama svrha izvršenja je sprovođenje pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka, zaštita društva od izvršenja krivičnih djela i izdvajanje učinilaca krivičnih dela iz njihove sredine, u cilju njihovog prevaspitavanja i osposobljavanja za život na slobodi, u skladu sa zakonom i društvenim normama”, kaže Gajić, ističući da zaposleni u KPZ Bijeljina vrše obezbjeđenje lica lišenih slobode i sprovode proces njihovog prevaspitanja kroz programe postupanja koji se ogledaju kroz individualni, grupni i frontalni rad.

“Osobe lišene slobode mogu učestvovati i u posebnim programima tretmana koji su usklađeni sa njihovim potrebama, te u kulturno – prosvjetnim i sportskim aktivnostima koje Ustanova obezbjeđuje kroz sportska takmičenja, posjete kulturnim i sportskim događajima. Posebna pažnja se posvećuje vjerskim potrebama zatvorenika koje se ogledaju kroz posjete vjerskih predstavnika, posebnim jelovnikom, prilagođenim vjerskim postovima, te omogućavanju obavljanja vjerskih obreda u posebnim prostorijama u okviru Ustanove. Ovom prilikom posebno želim da istaknem uspješnu saradnju sa predstavnicima sve tri vjerske zajednice koji redovno posjećuju zatvorenike, na osnovu njihovih molbi ili po potrebi, u vrijeme vjerskih praznika”.

Gajić kaže da se sa licima lišenim slobode postupa čovječno, uz poštovanje njihovog ličnog dostojanstva, a sve u skladu sa važećim međunarodnim standardima i domaćim zakonima. Zaposleni u KPZ Bijeljina redovno prisustvuju seminarima u organizaciji Vijeća Evrope u BiH, koji se odnose na postupanje sa licima lišenim slobode i sa poštovanjem njihovih ljudskih prava. Takođe, tri zaposlena radnika angažovana su u projektnim timovima Vijeća Evrope kao certifikovani treneri za obuku zavodskog osoblja.​

“U skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija RS, Ministarstvo pravde RS vrši redovne i vanredne inspekcijske nadzore nad radom naše ustanove. Možemo se pohvaliti  da su izvještaji inspektora iz Ministarstva pravde pozitivni, bez dodatnih preporuka za postupanje sa licima lišenim slobode. Što se tiče kontrola od strane nezavisnih tijela, imali smo posjete od strane Ombudsmana za ljudska prava u BiH koji  u svojim izvještajima nisu imali primjedbi na rad Ustanove i odnos prema licima lišenim slobode. U 2018. godini nismo imali zloupotrebe pogodnosti van ustanove od strane zatvorenika, što je još jedan od pokazatelja uspješnog provođenja tretmana”, kaže Gajić, naglašavajući da je veoma bitan dio tretmana zatvorenika  njihovo radno angažovanje.

“Zatvorenicima sposobnim za rad, koji su pristali na radno angažovanje, u skladu sa njihovim zdravstvenim i radnim sposobnostima i stečenim znanjima, omogućava se radno angažovanje. Radnom angažovanju se pristupa kao pozitivnom elementu tretmana kojim se zatvorenik podstiče u održavanju i sticanju stručnih znanja i radnog iskustva, osposobljavanja, kao i zadovoljavanju njegovih fizičkih i duševnih potreba. Radno angažovanje ostvaruje se u okviru Privredne jedinice “3. maj”, kao i na poslovima od zajedničkog interesa za život i rad zatvorenika.

Gajić napominje da se obuka za rad i zapošljavanje zatvorenika obavlja u okviru registrovanih djelatnosti privredne jedinice, u skladu sa opštim propisima za svaku pojedinu djelatnost. Zatvorenici, koji rade, imaju pravo na nadoknadu za rad, u skladu sa Pravilnikom o kućnom redu za izdržavanje kazne zatvora. Od nadoknade za rad zatvorenika odvaja se pet odsto nadoknade kao obavezna ušteđevina koja  se čuva na depozitu zatvorenika i koju zatvorneik dobija po isteku kazne, prilikom otpusta iz Ustanove. Sa ostalih 95 odsto nadokande za rad zatvorenik raspolaže tokom izdržavanja kazne zatvora.

 

(semberskenovine)

Bijeljina

Dokumentarni film : “First cities in history”

POSTANIMO PRIJATELJI

Instagram

Instagram has returned invalid data.
error: Content is protected !!